Asymetrická choreografie

Stejně jako při řešení normální čtverylky, je lepší naučit se a aplikovat princip, než opakovat stále stejnou sekvenci figur.

Pro lepší pochopení a porovnání si připoměňme dva základních principy řešení klasické čtverylky:

  1. Allemande Left: dovést k sobě tanečníky prvního páru (tím jsou u sebe i tanečníci třetího páru). Tyto páry pak dovést na outsides pozici a ke každému tanečníkovi z těchto párů přivést jeho původní corner.

  2. R & L Grand: dovést k sobě postupně všechny tanečníky a potom páry umístit ve správné sekvenci.

Pro úplnost je třeba uvést, že pro správné vyřešení normální čtverylky je při sight callingu nutné pamatovat si výchozí postavení dvou párů (jednoho hlavního a jednoho vedlejšího).

Pro správné vyřešení asymetrické čtverylky je nutné zapamatovat si postavení tří párů. Buď dvou hlavních a jednoho vedlejšího, nebo dvou vedlejších a jednoho hlavního.

Princip řešení asymetrické čtverylky:

  1. Spravit asymetrii formace.

  2. Dovést k sobě postupně partnery všech čtyř párů.

  3. Spravit asymetrii pozice.

  4. Spravit rotační asymetrii.

  5. Dostat páry do správné sekvence a následně domů.

Bod 1 nebude nijak blíže popisován, protože záleží pouze na callerově fantazii, kdy a hlavně jak se tohoto úkolu zhostí. Příklad řešení situace z obr. 1: Couple 3 Promenade 1/4, those who can Dive Thru. Výsledek této sekvence ukazuje obrázek 6. Popisován nebude ani bod 5, protože se jedná o vyřešení normální čtverylky.