Asymetrická choreografie

Tento článek byl prvně publikován v lednu 2000 a pojednává o tom, co je to asymetrická choreografie a jak řešit asymetricky postavenou čtverylku. Myšlenkyu zde uvedené pocházejí přímo od autora, v závěru článku najdete odkazy na další zdroje informací.

Co je to asymetrie

Stav čtverylky je v každém okamžiku kompletně popsán tzv. FRA stavem. Název FRA je zkratka označení tří složek: Formation, Rotation, Affiliation. Každá z těchto složek může způsobit asymetrii. Rozeznáváme tedy asymetrii formace, rotace a pozice (postavení).
Asymetrie formace znamená, že je porušena souměrnost čtverylky. Příklad je na obrázku 1. Formace vznikla povelem Couple number one Lead Right. O asymetrickou formaci se jedná i tehdy, dívají-li někteří tanečníci ve stejném směru, jako jejich originální opposite, i když geometrie formace zůstává symetrická. Příklad je uveden na obrázku 2. Tohoto postavení lze docílit z formace Facing lines povely Tag the Line - face the music.
Asymetrie rotace znamená, že na protilehlé pozici určitého tanečníka není originální opposite. Příklad je na obrázku 3.
Asymetrie pozice znamená, že na dvou protilehlých místech nejsou tanečníci stejného pohlaví. Příklad je uveden na obrázku. 4.

Použití různých druhů asymetrie

Asymetrické formace jsou jistě zajímavé a mohou zpestřit tancování, caller ale musí být předem velmi dobře připraven. Ideální je mít předem přesně připravenou celou nesymetrickou sekvenci. Také je třeba si uvědomit, že většinu povelů provádí vždy jen část čtverylky a celý blok je pak pro všechny stop & go. Navíc jsou na tanečníky kladeny zvýšené nároky - musí poslouchat celé anglické věty a pamatovat si číslo páru, ve kterém začínali.

Rotační asymetrie sice umožňuje normální plynulé callerování, ale tanečníci si něčeho zvláštního většinou ani nevšimnou.

Naproti tomu asymetrie pozice otevírá zcela nové obzory. Dovoluje plynulé callerování a přitom tanečníci vidí, že se děje cosi neobvyklého.

Příklad: vyjděte z obr. 2 a zkuste si: Bend the Line, Centers Pass Thru, Centers Run. Tím dostanete řadu pánů a řadu dívek a tím i možnost pracovat s nimi zvlášť pomocí two-couples calling.

Pokračujte třeba: Bend the Line, Pass the Ocean, Boys Spin the Top, Girls Swing Thru (obr. 5), All Recycle, Boys Sweep 1/4...